Vrijgekomen vermogen van mijn lijfrente polis

Wat houdt de nieuwe regime lijfrente polis in?

Sinds kort gelden er nieuwe belastingregels voor lijfrenteverzekeringen. Het is niet meer toegestaan om deze vorm van polis eenmalig uit te laten betalen en daarnaast is het ook niet meer mogelijk om je kinderen belastingvrij vermogen te schenken.

Men kan het vrij gekomen vermogen op 2 manieren verkrijgen door:

 1. het aankopen van een directe ingaande lijfrente
 2. het verlengen van de lijfrente polis

Wat houdt de oud regime lijfrente polis in?

Met deze vorm heeft men veel keuze op gebied van de volgende punten:

 1. het uitkiezen van de gunstigste polis
 2. de verzekeringsduur
 3. de hoogte van de uitkering

Het vrijgekomen vermogen van de lijfrentepolis ontvangen

Men kan het vrij gekomen vermogen van de oud regime lijfrente polis verkrijgen op 4 manieren:

 1. Als een gift voor de kinderen
 2. Het verlengen van de desbetreffende polis
 3. Het aankopen van direct ingaande lijfrente.
  Deze vorm zorgt ervoor dat de kinderen van de desbetreffende persoon aan hen zal worden uitgekeerd. Denk daarbij wel aan inkomstenbelasting die men dan moet afdragen aan de fiscus. Men hoeft dan geen schenkingsrecht te betalen.
 4. Het eenmalig uitkeren van het vermogen. Let wel dat bij deze mogelijkheid de desbetreffende persoon dit tegen een geldend progressief tarief moet afrekenen.

Redenen om de lijfrente polis te verlengen

Men kan diverse redenen hebben om de polis te gaan verlengen. Onderstaand volgen er een paar:

 1. Wanneer men in het bezit is van meerdere lijfrente polissen kan men deze tegelijkertijd af laten lopen. Dit is gunstig aangezien men hiermee 1 Direct Ingaande Lijfrente kan afsluiten en hierdoor kosten zoals administratie e.d. kan besparen.
 2. Wanneer men het leeftijdsdoel waarop men met pensioen zal gaan nog niet heeft gehaald.
 3. Bij het aflopen van de polis zal deze uitkering in de 1e schaal van het belastingstarief komen en zal men een groot deel moeten afdragen.
 4. Wanneer de actuele rente laag is en zo ook dan het uit te keren geld.