Gastouderverzekering: De beste verzekering voor Gastouders

Waarom heb ik als gastouder een verzekering nodig?

Een steeds vaker voorkomend fenomeen in de kinderopvang is het gastouderschap. Ouders vinden deze oplossing vaak prettig, want kinderen kunnen zo in een huiselijke omgeving opgevangen worden door een enthousiaste gastouder.

Deze gastouders zijn belast met de zorg over de kinderen, en dienen zich te houden aan verschillende wetten die gelden bij kinderopvang.

De gastouder is vaak verzekerd door middel van een Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren (AVP). Dit is echter niet afdoende, een gastouder dient ook een extra aanvullende verzekering (een gastouderverzekering) te hebben, omdat de AVP echter in veel gevallen niet alles dekt.

Risico aansprakelijkheid gastouder

In het geval er iets gebeurt met de kinderen waar de gastouder op past, dekt de Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren (AVP) dit niet.

Een gastouder krijgt betaald voor haar diensten, de gastouder is dus beroepsmatig aan het werk. En juist dit laatste zorgt ervoor dat het niet binnen de Aansprakelijkheids Verzekering Particulieren valt.

Het risico van deze aansprakelijkheid is eenvoudig op te vangen door een zogeheten Gastouderverzekering. Dit is een vorm van een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven, daarbij aangepast op kinderopvang. Soms worden deze verzekeringen ook anders genoemd, bijv. kinderopvangverzekering.

Ook indien de gastouder aangesloten is bij een Gastouderbureau, is het vaak een vereiste dat de gastouder een adequate aansprakelijkheidsdekking heeft. Een Gastouderverzekering heeft zo'n dekking van de aansprakelijkheid.

Wie is verzekerd met een gastouderverzekering?

Door een gastouderverzekering zijn de Gastouder, andere leiders/leidsters/medewerkers en de kinderen zelf tijdens de opvangtijd verzekerd.

Voorbeelden van ongelukken bij Gastouders

Er zijn tal van voorbeelden waarbij de gastouder dacht dat hij/zij verzekerd was, maar het niet zo bleek te zijn. Hierdoor bleef degene met schuldgevoel en met een grote kostenpost achter.

Een aantal van die voorbeelden zijn:

 • Een kind valt van de schommel; Te weinig toezicht of een mankement aan de schommel.
 • Schade door toedoen van een kind; (valt in principe binnen de aansprakelijheidsverzekering van de ouders, dus 'secundaire dekking)
 • Verf op kleding
 • Foto- en filmapparatuur; onvoorzichtig achterlaten fototoestel
 • Vermissing van of gestolen kleding

Wat is verzekerd met een gastouderverzekering?

Een gastouderverzekering is er om u extra te dekken bij veel voorkomende vervelende situaties. Deze gedekte gebeurtenissen zijn:

 • letsel of schade voortvloeiend uit verwijtbaar doen of nalaten door gastouders
 • schade aan roerende zaken
 • medische kosten
 • beoordeling aansprakelijkheid door verzekeringsmaatschappij (of rechter)

Wat is NIET verzekerd met een gastouderverzekering?

Er zijn situaties waarbij niet alles gedekt wordt met een gastouderverzekering.

Dit zijn de volgende zaken:

 • schade door medisch handelen
 • personenschade i.v.m. bijzondere gesteldheid
 • schade aan eigendommen van gastouder
 • 'logische zaken' als opzet en overtreding van de wet, fraude en verstrekking van onjuiste informatie.

Lees altijd goed de rechten en plichten in de polis en voorwaarden door!

 

Zie ook Verzekering voor Gastouders