Mooi dividend bij beleggingen behalen

Wat houdt dividend in?

Een deel van de winst die ondernemingen verdienen, wordt vaak onder de aandeelhouders verdeeld, ook wel dividend genoemd.

Het verdelen van de winst gebeurt niet altijd. Daarnaast hangt de hoogte van het dividend af van de onderneming en de verdiende winst.

Wat is een slotdividend?

Het dividend wordt vaak één keer in het jaar uitbetaald. Dit uitkeren gebeurt vaak vlak na het bekendmaken van de jaarcijfers en goedkeuring hiervan door de aandeelhouders. Deze uitkering heet dan het slotdividend.

Wat is het verschil met een interim dividend?

Niet aan het einde, maar een tussentijdse uitkering van het dividend heet een interim-dividend.

Wanneer spreek je van dividend passeren en wat is ingehouden winst

Wanneer het dividend niet wordt uitbetaald, heet dit dividend passeren.

Een ander gedeelte van de winst zal worden gebruikt door de onderneming om nieuwe investeringen te bekostigen, genaamd ingehouden winst.